Asansör-Projelendirme

 

Asansör Projelendirme

Asansör sektörüne yönelik danışmanlıklarımızla beraber ortaya çıkan asansör projelendirme ihtiyacını, SMM yetki belgesine sahip uzman mühendislerimizle karşılamaktayız. Elektrikli ve hidrolik asansörler için ölçü alma, hesaplama, projelendirme ve teknik dosya hazırlama aşamalarından oluşan bu hizmet ile müşterilerimize doğru hizmeti, zamanında ve düşük maliyet ile alma imkanı sağlamaktayız.

   Asansör Tasarım ve Projelendirme Hizmeti aşağıda yer alan aşamalardan oluşmaktadır.

Ön İnceleme ve Ön Projelendirme :

   Müşterinin teklif vereceği şantiyelerde gerçekleştirilecek ön inceleme hizmeti ile yapılması planlanan asansörün temel özelliklerin belirlenmesi ve asansörün kuyu yerleşim planının hazırlanması hizmetidir.

   Asansörün yapılacağı şantiyeye MÜŞTERİ ile gidilerek gerekli ölçüler ve bilgiler alınmakta ve bu bilgilere göre asansör yerleşim planı Rekor Asansör tarafından hazırlanmaktadır.

 

Ölçü Alma :

   Müşteri, Rekor Asansör tarafından tasarımı yapılacak “elektrikli asansörler“ için ölçüler Elektrikli Asansör Ölçü Alma Formu (F.008) , “hidrolik asansörler“ için ise Hidrolik Asansör Ölçü Alma Formu (F.009) doldurarak Rekor Asansör’e vermektedir.

   İstenildiği takdirde ölçüler Rekor Asansör tarafından da Müşteri adına alınabilmektedir. Her bir Asansör Ölçü Alma Formu ekinde projelendirmesi yapılacak asansörün bulunduğu binaya ait yapı ruhsatı MÜŞTERİ tarafından temin edilmektedir.         

 

Asansör Tasarımı :

  Rekor Asansör, MÜŞTERİ tarafından verilen veya kendisi tarafından alınan ölçülere göre asansör tasarımını yaparak projelendirecek ve mukavemet hesaplarını hazırlamaktadır.

   Tasarım resimleri ve mukavemet hesapları TS EN 81-1/2 standartlarına uygun olarak 3’er kopya olarak hazırlanmaktadır.

 

Teknik Dosya Hazırlama :

   MÜŞTERİ’nin ilgili asansör için “Teknik Dosya“ talep etmesi durumunda, asansörde kullanılan güvenlik ekipmanlarının ve makine-motorun özellikleri (Markası, Tipi ve Seri No.ları vb.) Asansör Ölçü Alma Form‘larında ilgili bölümler doldurulmak sureti ile Rekor Asansör’e verilmektedir.

   Aynı şantiyede birden fazla asansör için talep edilen Teknik Dosya’lar için “Asansör Güvenlik Elemanları Listesi (F.017)“ her bir asansör için MÜŞTERİ tarafından doldurularak Rekor Asansör’e verilmektedir.

   Teknik Dosya’lar, 1 adet çıktı (hardcopy), 1 adet CD olarak hazırlanarak MÜŞTERİ’ye teslim edilmektedir.

 

Asansör Son Kontrol :

   İstenildiği taktirde montajı tamamlanan asansörlerin son kontrolleri Rekor Asansör tarafından gerçekleştirilmektedir. Son Kontroller raporlanarak 48 saat içinde MÜŞTERİ’ye teslim edilmektedir.

 

Ruhsat ve/veya Tescil Takip:

   Montajı tamamlanan asansörlerin ruhsat alım ve/veya tescil işlemlerinin müşteri adına Rekor Asansör tarafından takibinin yapılmasıdır. Müşterinin asansör ruhsatını daha kolay ve vakit harcamadan alması sağlanır.